Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

7247 bcff 500

clepse:

One of me favourite books, a Gray’s Anatomy for mythological creatures.

The Resurrectionist // Eb Hudspeth

Reposted fromszszsz szszsz viainvincible invincible
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainna inna
6717 af74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadhairday badhairday
6279 3331 500
Reposted fromkjuik kjuik

May 21 2015

Wcale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem w nim zakochana. (...) Tylko po prostu nie mogłam przeżyć nawet kilku dni bez niego.
— "Opium w rosole"- Małgorzata Musierowicz
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

4784 beaf 500

For all you lovers of English out there.

Reposted fromlolfactory lolfactory viainvincible invincible
5045 084a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
6893 e251 500
Reposted fromunfolded unfolded viasentymenty sentymenty
I’m an open book, begging to be read, but written in a dead language.
thief-of-fate-and-shiny-things (via wnq-writers)
Reposted frombackground background viasentymenty sentymenty
5750 79a8 500
Reposted fromhairstyles hairstyles viasentymenty sentymenty
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
— Perwersje
Reposted fromPoranny Poranny viainvincible invincible
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viainvincible invincible
9331 bd2d

beepbeepblurp:

jerkstyles:

seebeyondthesex:

helloootricksterr:

12-gauge-rage:

The Earth is lumpy.

I was not aware of this. thank you

this makes so much sense but it makes me so uncomfortable 

i wish i hadn’t seen this

One time my bf was telling me about people who argue about intelligent creation by saying “the earth is perfectly round!” And I said “but it isn’t!” And he was so proud of me

Ew the earth looks bad

Reposted fromthebonnie thebonnie viainvincible invincible
2781 9545
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
8153 1fb0 500
Reposted frommiischa miischa viainvincible invincible
0838 90f2
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
6841 1950 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl