Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2016

6847 b6d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamesdames mesdames
5925 06d7
Reposted fromnexxt nexxt
8783 84bc 500
Reposted fromSchapur Schapur viamesdames mesdames
Cat steals underwear
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viakjuik kjuik
2936 8c17
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viainvincible invincible
4771 5180
Reposted fromnaughty-k naughty-k viamakemewannadie makemewannadie
7359 bb6e
0066 562a 500
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
8465 bda8
Reposted fromkatsiu katsiu viakjuik kjuik
Wstawiłam dziś pranie i coś mi podpowiada, że ja też się dziś wstawię.
Reposted fromchocoway chocoway viathereover thereover
Pamiętaj dobrze – każdy związek czy relacja powinna być jak przejażdżka luksusowym samochodem. Pachnąca skóra. Wysokie obroty. Siła. Prędkość. Bezpieczeństwo. Komfort. Możliwości. Wolność.
A teraz spójrz na swoją aktualną sympatię i upewnij się, że nie popylasz na wrotkach.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathereover thereover
1238 4386 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheythereivana heythereivana
6340 0b3d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathereover thereover
2304 32fd 500
Reposted fromsuper-hot super-hot viaever ever
grafika funny, gif, and high
Reposted fromweightless weightless viaheythereivana heythereivana
2269 5427
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamesdames mesdames
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę.
— Jacek Walkiewicz, "Pełna moc życia"
2334 4a6a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl